Tangueros del Sur, Rosegården teaterhus, Teglverksveien 48 4632 Kristiansand
Konto:: 3000 30 96269/ Vipps(Tango 29544)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Søndag 21. februar ble det avholdt Årsmøte for «Tangueros del Sur» Kristiansand tangoklubb. Styreleder, Margarita Milan kunne fortelle om et utfordrende år grunnet korona, nedstenginger og avlysninger. Men også om gode minner og arrangementer som er gjennomført. Nytt styre er avbildet over, mens arbeidsgruppa består av Odd Bleie, Sissel Nyland, Ragnhild Framnes og Erik Sandnes. Valgkomite består av Ragnhild Framnes, Jan Kristian Sæbø og Odd Bleie. Revisor er fortsatt Kristin Dale. Vi ønsker å takke avtroppende styremedlemmer Farzaneh Pezeshki, Steinar Fjæran og Natasja Smits for godt samarbeid det siste året. Det nye styret er godt i gang med mange forskjellige saker og ser frem til å videre utvikle Kristiansand tangoklubb.