Tangueros del Sur, Rosegården teaterhus, Teglverksveien 48 4632 Kristiansand
Konto:: 3000 30 96269/ Vipps(Tango 29544)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Instruktørmøte 24. september kl 20:00

Vi ønsker å invitere instruktører, DJ`er og evt. andre til en samtale om selve institusjonen og bruke av de ulike dagene og kursene.

Møte blir i store prøvesal (vårt vanlig rom) kl. 20:00 og en god time, så kan vi få danset litt etterpå.

Først og fremst ønsker styret at alle instruktører møter, men også andre er velkommen. Programmet for dagen får utvikle seg litt, og derfor er det også mulig å komme med innspill.

I vår hadde vi et omfattende program med en stor aktivitet, i høst er programmet noe redusert, men fortsatt et svært omfattende program med jevn aktivitet opp til tre faste ganger pr. uke. Det er viktig at vi tilpasser programmet til den kapasitet vi har, og det er ønskelig at vi har en variert tilnærming slik at flest mulig kan finne seg til rette med noe av det vi gjør.

Foreløpig program

Gjennomgang av kurs/program som er planlagt

Hvordan ta med oss læringen fra kursene inn i våre vanlige praktiker

Hvordan skal vi legge opp bruken av

   søndager,

   mandager og

   tirsdager

Kapasitet og hva har hver enkelt av dere lyst og ønske om å gjøre.

Hvordan  rekruttere og slippe til nye som kan ta ansvar som instruktører og DJer

Sette opp liste over instruktører, og DJer fremover

bruk av kamera og evt. prosektor (vi har diskutert å anskaffe en prosektor)

Mulighet for tilbakemeldinger fra hver enkelt av dere