Tangueros del Sur, Rosegården teaterhus, Teglverksveien 48 4632 Kristiansand
Konto:: 3000 30 96269/ Vipps(Tango 29544)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Årsmøte 26. februar kl. 20:00

Det kalles inn til årsmøte tirsdag 26. februar kl. 20:00 på Rosegården. Forslag til saksliste ligger under "les mer". Medlemmer kan fremme forslag om saker til årsmøte, de må være sent vår epost innen 19. februar kl. 19:00. Etter årsmøte tar vi medlemsmøte, med mulighet for innspill.

Årsmøte 2019, Tangueros del Sur

forslag til Dagsorden

1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning 2018 v/ Svein

4. Regnskap. 2018 v/ Eivind

5. Fastsetting av årskontingent. (ikke kommet inn forslag om endring)

6. Vedtektsendring (ingen endringer foreslått)

7. Valg.Årsmøtet skal velge et styre bestående av leder og øvrige styremedlemmer (ett medlemmer av det gamle styret står et år til). Det skal også velge revisor, valgkomité på 2 medlemmer og arbeidsgruppe på 4-5 medlemmer.

Forslag til:

  • Nytt styre:
  • Arbeidsgruppe:
  • Revisor:
  • Valgkomité:

Vedlegg: (ikke vedlagt)

  • Regnskap 2018
  • Valgkomiteen forslag
  • vedtekter
  • årsrapport 2018

Velkommen!