Tangueros del Sur, Rosegården teaterhus, Teglverksveien 48 4632 Kristiansand
Konto:: 3000 30 96269/ Vipps(Tango 29544)
Oversett siden til et annet språk
Translate page to another language
Traducir la página a otro idioma
Årsmøte 9. februar 2020

Årsmøte holdes 9. februar kl. 18:00 på Rosegården 

forslag: Årsmøte 2020,

Tangueros del Sur

9. februar 2020 kl 18:00

Forslag til Dagsorden

1. Konstituering. Valg av møteleder, referent og underskrivere av protokoll. 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.

3. Årsberetning 2019 v/ Jan Kristian

4. Regnskap. 2019 v/ Jan Kristian 

5. Fastsetting av årskontingent. (ikke kommet inn forslag om endring)

6. Vedtektsendring

7. Valg.

Årsmøtet skal velge et styre bestående av leder og øvrige styremedlemmer (ett medlemmer av det gamle styret står et år til). Det skal også velge revisor, valgkomité på 2 medlemmer og arbeidsgruppe på 4-5 medlemmer.

Forslag til:

Nytt styre: 

Arbeidsgruppe: 

Revisor:

Valgkomite:

Vedlegg: (ikke vedlagt)

Regnskap 2019

Årsberetning 

Valgkomittens forslag

Vedtekter

 

Velkommen!